Menu Zamknij

Tag: Most

Hatti Vatti – Szum

Ciepłe syn­te­za­to­ry i mnó­stwo archi­wal­nych sam­pli zło­ży­ły się na nową pły­tę Hatti Vatti. Żyjemy w erze nie­po­ko­ju i eks­pan­sji tech­no­lo­gii, ale „Szum” poka­zu­je, że nie jeste­śmy bez­bron­ni i że w maszy­nie tkwi ludz­ki duch.