Menu Zamknij

Tag: Peter

Peter, Bjorn & John – Breakin’ Point

Jedna z rado­śniej­szych płyt roku, jak­by skro­jo­na na naj­cie­plej­sze tygo­dnie. Szwedzki ter­cet nie mar­twi się, że jego naj­więk­szym hitem od 10 lat pozo­sta­je „Young Folks”. Przeciwnie, podob­ny patent z gwiz­da­niem melo­dii sto­su­je w dość śla­ma­zar­nej tytu­ło­wej pio­sen­ce z nowej płyty.