Menu Zamknij

Tag: Petite Noir

Petite Noir – La Vie Est Belle / Life Is Beautiful

W ostat­nich latach wie­lu zachod­nich muzy­ków się­ga po brzmie­nia i ryt­my Afryki lat 70. Lokalne gru­py pięk­nie łączy­ły wte­dy afry­kań­ską poli­ryt­mię z euro­pej­skim jaz­zem i popem (nur­ty high­li­fe i afro­be­at). Teraz sytu­acja się odwra­ca: Afrykanin z krwi i kości, igno­ru­jąc Vampire Weekend i Tune-Yards, odwo­łu­je się do tam­tej spuścizny.