Menu Zamknij

Tag: Piotr Maciejewski

CNC – Weird Years

To podob­no ostat­nie pio­sen­ki CNC. Borys Dejnarowicz i Piotr Maciejewski na „Weird Years” zanu­rza­ją się w auto­no­stal­gii: kase­to­wy szum, cie­płe syn­ty, gita­ry, słod­kie gło­sy doj­rze­wa­ją­cych chłop­ców, któ­ry­mi od daw­na nie są.