Menu Zamknij

Tag: Prawn Song

Primus – Green Naugahyde

Mają gro­ove, roc­ko­wą moc i jaz­zo­we umie­jęt­no­ści oraz her­me­tycz­ne poczu­cie humo­ru. Ten sta­reń­ki zespół, ozdo­bę lat 90. z pół­ki Faith No More czy Red Hot Chili Peppers, coś pod­ku­si­ło, żeby nagrać pierw­szy od „Antipop” (1999) peł­no­wy­mia­ro­wy materiał.