Menu Zamknij

Tag: Rita Pax

Rita Pax – Rita Pax

Ostatnio sły­szy się o powro­cie Sistars, duet sióstr Przybysz. Na razie Paulina Przybysz daje fanom pły­tę kolej­ne­go po Pinnaweli pro­jek­tu – Rity Pax. Nie jest to album aż tak bez­kom­pro­mi­so­wy jak jego okład­ka. Przybysz po pro­stu wywa­li­ła kom­pu­ter i się­gnę­ła po praw­dzi­we instrumenty.