Menu Zamknij

Tag: Seattle

Shabazz Palaces – Lese Majesty

Kiedy trzy lata temu Shabazz Palaces debiu­to­wał pły­tą „Black Up”, został przy­ję­ty jako awan­gar­do­wy i odkryw­czy. To był hip-hop XXI wie­ku, luzac­ki, ale mrocz­ny, czer­pią­cy z naj­now­szych badań elek­tro­nicz­nych poszu­ki­wa­czy. Dziś coraz lepiej słu­cha się duetu z Seattle.