Menu Zamknij

Tag: Spinache

Spinache – Spinache

Debiutanckim solo­wym albu­mem łódz­ki raper i pro­du­cent Spinache zgła­sza akces do main­stre­amu, popu. Płytę „Spinache” arty­sta zamy­ka utwo­rem „LavoLavo”, w któ­rym nawią­zu­je do przy­gód z Ortega Cartel – tak­że muzycz­nie, odsku­lo­wy­mi syn­te­za­to­ra­mi i bez­tro­ską, jakiej na „Spinache” nie­ste­ty niewiele.