Menu Zamknij

Tag: The Raveonettes

The Raveonettes – Pe’ahi

O tym, że ta pły­ta wycho­dzi, świat dowie­dział się w dniu pre­mie­ry – we wto­rek. Siódmy album duń­skie­go duetu The Raveonettes to szyb­ka akcja. Zarówno Sune Rose Wagner (chło­pak), jak i Sharin Foo (dziew­czy­na) miesz­ka­ją w Kalifornii, posta­wi­li więc na surfing.