Menu Zamknij

Tag: Wojciech Kucharczyk

Kucharczyk – Brak

Na pew­no ist­nie­ją lep­sze lekar­stwa na ból gło­wy niż nowy album Wojciecha Kucharczyka. Muzyk i wydaw­ca, gra­fik i ani­ma­tor obec­ny na (nie tyl­ko pol­skiej) sce­nie nie­za­leż­nej od lat 80. lubi wyra­zi­ste dźwię­ki i moc­ne ryt­my, ceni go świat techno.