Menu Zamknij

Tag: Coldair

Coldair – The Provider

Podpisujący się Coldair Tobiasz Biliński uro­dził się w 1990 r. w Norwegii. Jako nasto­la­tek zało­żył zespół Kyst gra­ją­cy mniej wię­cej aku­stycz­ny nowy folk, wydał dwie solo­we pły­ty. Po dwóch tra­sach po USA nowy nagrał album w Filadelfii, u Jeffa Zeiglera (pro­du­cent Kurta Vile’a i War On Drugs).

Coldair – Far South

Kilka lat temu na Zachodzie fre­ak folk był rewe­la­cją, u nas też powsta­ło parę płyt w tej kon­wen­cji. Coldair to jesz­cze „mniej­szy” zespół niż wro­cław­ski duet Indigo Tree – na wszyst­kich instru­men­tach gra jeden człowiek.