Menu Zamknij

Tag: Crab Invasion

Crab Invasion – Trespass

Też melanż, ale na popo­wo. Zespół jest z Lublina i Warszawy, a muzy­ka świa­to­wa. Należy to zazna­czyć, gdyż co dla jed­nych jest atu­tem, innych odstra­sza. Śpiewają po angiel­sku i w nosie mają kra­jo­wą tra­dy­cję pio­sen­ko­wą. Młody zespół od kil­ku lat ata­ko­wał cie­ka­wy­mi epka­mi, teraz ma wresz­cie płytę.