Menu Zamknij

Tag: Hatti Vatti

Hatti Vatti – Szum

Ciepłe syn­te­za­to­ry i mnó­stwo archi­wal­nych sam­pli zło­ży­ły się na nową pły­tę Hatti Vatti. Żyjemy w erze nie­po­ko­ju i eks­pan­sji tech­no­lo­gii, ale „Szum” poka­zu­je, że nie jeste­śmy bez­bron­ni i że w maszy­nie tkwi ludz­ki duch.

Hatti Vatti – Worship Nothing

Hatti Vatti ma dryg do łącze­nia skraj­no­ści. Rytm sta­no­wią pod­cię­te wyso­kie dźwię­ki (jak z wytwór­ni Morr sprzed lat) zde­rzo­ne z roz­dy­go­ta­nym ude­rze­niem sto­py. Do tego nie­koń­czą­cy się akord jak z nowo­jor­skie­go mini­ma­li­zmu i prze­szy­wa­ją­cy bas. Jeszcze pul­su­ją­ce brzmie­nia i arpeg­gia przy­po­mi­na­ją­ce ni to Kraftwerk, ni to Jarre’a, mru­gnię­cia syntezatora.