Menu Zamknij

Tag: Lomi Lomi

Lomi Lomi – Heroizm woli

Płyta lek­ka i pomy­sło­wa. Lomi lomi to hawaj­ski masaż relak­su­ją­cy, a tę nazwę wybrał sobie war­szaw­ski zespół kie­ro­wa­ny przez Piotra Domagalskiego zna­ne­go m.in. z Levity. Nie jest to broń Boże jaz­zo­wy album, nie gra w nim też żad­na ze sztan­da­ro­wych posta­ci wytwór­ni Lado ABC.