Menu Zamknij

Tag: Misia Ff

Misia Ff – Epka

Lust For Life” Iggy’ego Popa w wer­sji Misi Ff (czy­li Misi Furtak z Tres.b) poka­zu­je, co ona umie i jak chce to wyko­rzy­stać. Porywająca kom­po­zy­cja Bowiego, na poły musi­ca­lo­wa, na poły pun­ko­wa, zmie­nia się u artyst­ki w deli­kat­ną, prze­kor­ną bal­la­dę. Tak jak­by odej­mo­wa­ła z niej kolej­ne składniki.