Menu Zamknij

Tag: The Stubs

The Stubs – Social Death By Rock’n’Roll

U Stubsów sta­ra bie­da. Od począt­ku w 2010 r. obra­li wszak sty­li­sty­kę, w któ­rej wszyst­ko już było. Mają jed­nak tyle entu­zja­zmu, że sta­re paten­ty dzia­ła­ją coraz lepiej. Niechlujne i ostre jak żylet­ka Polsilver rif­fy gita­ro­we, tłu­cze­nie w bęb­ny, dzi­kie wrza­ski zdar­tym gło­sem i dud­nią­cy bas.