Menu Zamknij

Tag: Zoharum

Maciek Szymczuk i Slowtion – Ways

Gdy mod­ne por­ta­le reka­pi­tu­lo­wa­ły rok 2011, wyso­ko umiesz­cza­ły pły­tę Oneohtrix Point Never. Facet gra muzy­kę eks­pe­ry­men­tal­ną, mono­ton­ną i cichą, lubią­cą się nie­po­strze­że­nie muto­wać. Ściśle elek­tro­nicz­ną. W mojej spi­sko­wej teo­rii dzie­jów ta pły­ta zosta­ła dostrze­żo­na wyłącz­nie dla­te­go, że poko­cha­li ją muzy­cy Animal Collective, bogo­wie alter­na­ty­wy XXI wieku.

[haven] – Noir

Dowód na to, że nie taki strasz­ny under­gro­und, jak go malu­ją. [haven] zda­rzy­ło się wydać pły­tę w bry­tyj­skiej wytwór­ni Tympanik Audio, a „Noir” to już szó­sty jego mate­riał. Zaskakująco bez­po­śred­ni i przy­stęp­ny, choć nie błahy.