Menu Zamknij

Tag: Agora

Nixes – Nixes

Lato Miłości, kosmos i sur­fing mie­sza­ją się na debiu­tanc­kiej pły­cie Nixes. Na peł­nym syn­te­za­to­rów albu­mie śpie­wa koja­rzo­na dotąd z big­bi­tem woka­list­ka Ania Rusowicz. I to jak śpiewa!

Voo Voo – 7

Voo Voo nagra­ło świet­ną, sto­no­wa­ną muzycz­nie pły­tę, na któ­rej skrzy się od emo­cji. Wojciech Waglewski, ten sta­ry mistrz, speł­nia się w pro­sto­cie, na skrzy­żo­wa­niu muzy­ki źró­deł, blu­esa i piosenki.