Menu Zamknij

Tag: Polska

Trys Saules – ***

Marcin Dymiter, były gita­rzy­sta postroc­ko­wej Ewy Braun, przez ostat­nich kil­ka­na­ście lat zaj­mu­ją­cy się głów­nie nagra­nia­mi tere­no­wy­mi, wró­cił do daw­ne­go instru­men­tu. Jego gita­ra nadal jest w mig rozpoznawalna.